Tuesday, July 13, 2010

Gerakan Mahasiswa & Anak Muda : Gerakan Independent tetapi berpihak

Beberapa sorotan perkongsian Gerakan Mahasiswa. Sudah sememangnya anak muda/mahasiswa bebas terlibat dengan NGO dan parti-parti politik dalam menggerakan massa dengan agenda kebenaran dan keadilan. Ini tidak menjadi kesalahan kerana hak dan kebebasan yang digazetkan dalam Artikel 9 Perlembagaan Persekutuan.

Link: http://nazreeyunus.blogspot.com/2010/06/nostalgia-gerakan-mahasiswa.html

No comments: